• Animo IL

תודה לעצמי!

מנסה לחשוב איך לסכם 10 מפגשים ומתקשה כי זה משהו שאי אפשר להעביר במילים ואנסה בכל זאת קצת

לא מעט מהאנשים ואני בתוכם לא אוהבים להתמודד עם משקעים וטראומות מהעבר מעדיפים לפצות עליהם בהתמכרויות שונות כמו האוכל..

לפני 10 מפגשים גיא לחץ עלי להגיע התנגדתי ויחד עם זאת גם קיבלתי לא מעט מסרים שאני חייבת לבוא לנסות הייתי במצב עגום נפשית פיזית ועוד מפגש ועוד מפגש דמעות תובנות ועולם חדש נגלה לפני..

השלתי ממשקל ליבי לא מעט אבנים למדתי לסלוח לאחרים ובעיקר לעצמי למדתי לראות דברים באור שונה ומפוקח יותר

למדתי לאהוב ולפרגן לעצמי יותר מבעבר למדתי כל כך הרבה בצורה מעשירה מהנה ומרתקת ...

למדתי לשלוט חזרה באוכל למדתי שהאוכל הוא לא אוייב למדתי לכעוס פחות ולחייך יותר למדתי להודות ולראות את כל הטוב

עברתי ועוד אעבור דברים שונים כאלה ואחרים ויודעת אני שבע"ה הכל כבר יהיה אחרת כי אני עושה את הכי טוב שאני יכולה לאותה נק זמן... אלפי תודות גיא ואופיר (וגם שחר) וגם זה לא יספיק...

שגרמתם לי להרגיש חיונית יותר שהחזרתם אותי לרצות לחיות שגרמתם לי להתמודד עם החיים לגלות אחריות מלאה לקבל אהבה מעצמי..

מחכה לסדנת תחזוק כי זו עבודה חדשה לכל החיים שנצטרך לתחזק ושמחה שזה יהיה בליווי שלכם להתחזק וללמוד עוד..

תודה מעומק הלב 💜

32 צפיות0 תגובות