• Animo IL

זה לא נמצא שם!

עודכן ב: 25 דצמ 2019

מרגש לפגוש אנשים שמבינים, שכדי להצליח לרזות- הדבר היחיד שהם צריכים לעקוב אחריו, זה אחרי עצמם!

לעקוב אחרי תחושות הרעב והשובע שלהם, אחרי הרגשות ששולחים אותם לאכול כשהם לא באמת רעבים, אחרי הדפוסים האוטומטים הלא מודעים שפועלים שם ברקע ושולחים אותם לסיים מהצלחת גם שהם כבר שבעים.

למידע והרשמה לסדנה הקרובה: https://lp.vp4.me/jxx1

ANIMO IL

כי בסדנה כזו, עוד לא היית. בהתחייבות!

©2019 Powered by ANIMO IL